مراسم اختتامیه‌ی جشنواره‌ی رمان کودک و نوجوان

مرکز معلومات افغانستان در پوهنتون / دانشگاه کابل ACKU از طریق برنامه‌ی توانا/ ځواکمن (ABLE نخستین مسابقه‌ی عمومی رمان کودک و نوجوان را به تاریخ دهم برج عقرب ۱۳۹۶در کابل برگزار کرد.
تمام نویسندگان افغانستان به شمول نویسنده‌های جوان و نوجوانی که به زبان‌های پشتو و یا فارسیِ می‌نوشتند به صورت وسیع در این مسابقه اشتراک کردند. پس از پایان مهلت ارسال آثار، ۲۰ اثر (ده اثر به زبان فارسی و ده اثر به زبان پشتو) در مرحله‌ی نخست انتخاب شدند. پس از امتیاز‌دهی و ارزیابی این بیست اثر، توسط هیأت داوران، در مرحله‌ی دوم (نهایی) از میان بیست اثر انتخابی، هشت اثر (چهاراثر به زبان پشتو و چهاراثر به زبان فارسی) به عنوان اثرهای برتر معرفی شدند.
به گزارش اداره‌ی برگزاری این جشنواره، قرار است به تاریخ ۲۵ برج اسد ۱۳۹۷ خورشیدی مراسم اختتامیه‌ی این جشنواره با حضور کارشناسان حوزه‌ی ادبیات داستانی با معرفی برندگان، اهدای جوایز، تقدیر از نویسندگان، رونمایی کتاب‌های برگزیده و نقد و بررسی ادبیات کودک و نوجوان برگزار شود.
هشت کتاب برگزیده‌ی جشنواره (هر عنوان در چهارهزار شماره) به سی ودوهزار نسخه چاپ و به صورت گسترده در سراسر کشور توزیع می‌شود.
برگزاری این جشنواره رویدادی است بزرگ در بخش ادبیات داستانی برای کودکان و نو جوانان.
چاپ و توزیع آثار برگزیده‌ی این جشنواره در غنامندی ادبیات کودک و تشویق نویسندگان برای تداوم کارحرفه‌یی شان نقش مهم خواهد داشت.
یادداشت:
کسانی که می‌خواهند در مراسم اختتامیه‌ی این جشنواره اشتراک کنند باید یک هفته پیش از برگزاری مراسم به نشانی dastan@acku.edu.af ایمیل کنند و از حضور شان اطمینان دهند.