آخرین خبرها

توزیع صدها جلد کتاب در کتابخانه‌های توانا/ABLE  در ولایت ننگرهار

توزیع صدها جلد کتاب در کتابخانه‌های توانا/ABLE در ولایت ننگرهار

بیش از یک‌هزار و یک صد و بیست جلد کتاب هفته گذشته در ولایت ننگرهار توزیع شد.