آخرین خبرها

بازدید بوریس جانسون از مرکز معلومات افغانستان

بازدید بوریس جانسون از مرکز معلومات افغانستان

بوریس جانسون وزیر امور خارجه انگستان روز شنبه از مرکز معلومات افغانستان در دانشگاه کابل بازدید کرد.