مرکز معلومات افغانستان دانشگاه کابل، پیشگام‌ترین نهاد در عرصه‌ی  گردآوری، عرضه و طبقه‌بندی اسناد تاریخی- پژوهشی در منطقه است. بخش عمده‌ی اسنادی که در آرشیف این مرکز نگهداری می‌شوند. در نسخه‌ی دیجیتال نیز عرضه شده اند.

ماموریت مرکز معلومات افغانستان ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی، غنی‌سازی منابع پژوهشی برای تحقیقات اکادمیک و برنامه‌های تحقیقاتی است.

 اساسا این نهاد برای نخستین بار به عنوان منابع تحقیقاتی «نهاد اکبر» شناخته می‌شد و تاسیس چنین نهاد جامع از ایده‌ها وطرح‌های لویس دوپری و نانسی دوپری  بود.

پس از مرگ لویس در سال۱۸۸۹  نانسی دوپری،  کارش را برای حفاظت از میراث فرهنگی افغانستان و تقویت مراکز آموزشی و فرهنگی شروع کرد. بعدها مرکز معلومات افغانستان را در سال  ۲۰۰۶ در داخل محوطه‌ی دانشگاه با شعار« ملت سازی از طریق همرسانی اطلاعات» تاسیس کرد و این نهاد به تاریخ ۲۷ ماه مارچ ۲۰۱۳ توسط اشرف غنی احمدزی ( رییس‌جمهور) به طور رسمی گشایش یافت.