کتاب‌خانه‌های توانا

کتابخانه‌های توانا در آغاز، در قالب باکس‌های فلزی تایردار به صورت سیار طرح ریزی شده بود. برنامه‌ی توانا تاکنون بیش از 270 کتابخانه را در 34 ولایت کشور تاسیس کرده است. این کتابخانه‌ها از زمان تاسیس تاکنون همه ساله از سوی مرکز معلومات افغانستان مورد ارزیابی قرار گرفته و کتاب‌های تازه به این کتابخانه‌ها توزیع می‌گردد.

بیش از نیم میلیون نفر ( به شمول شاگردان مکاتب، استادان، مردم محل و…) سالانه از منابع موجود در این کتابخانه‌ها مستفید می‌شوند.