انتشارات توانا

برنامه‌ی‌ توانا تاکنون بیش از 380 عنوان کتاب را به زبان‌های فارسی و پشتو منتشر کرده است.  این کتاب‌ها در باره‌ی موضوعات مختلف نبشته شده اند. نویسندگان کوشیده اند که کتاب‌ها به زبان ساده نوشته شوند و در عین حال بتوانند مفاهیم علمی- آموزشی را به روش‌های قابل فهم برای مخاطبان انتقال دهند.

در جریان سال‌ها فعالیت نشراتی- آموزشی به این واقعیت رسیدیم که یکی از مشکلات اساسی در بخش آموزش ابتدایی، نبود منابع و کتاب‌های ممد درسی است. با درنظرداشت این مساله، برنامه‌ی توانا فصل جدیدی را با تمرکز بر ادبیات کودک و نوجوان شروع کرد.

 این کتا‌ب‌ها در برگیرنده‌ی- شعر، قصه، سرگرمی و موضوعات علمی بوده  در پرورش رشد فکری و خلاقیت کودکان و نوجوانان کمک می‌کنند. در کنار این مساله مهارت خواندن و نوشتن کودکان را تقویت می‌بخشند.