گشایش مرکز فروش و توزیع کتاب‌های «توانا» در هرات

گشایش مرکز فروش و توزیع کتاب‌های «توانا» در هرات

پس از این می‌توانید کتاب‌های نشر مرکز معلومات افغانستان را از «فروشگاه کتاب و محصولات فرهنگی کتابت» در ولایت هرات بدست بیاورید.
مرکز معلومات افغانستان ACKU از طریق برنامه‌ی توانا تا کنون بیش از۳۸۰ عنوان کتاب را به زبان‌های فارسی و پشتو منتشر کرده است. این کتاب‌ها برای افزایش معلومات عمومی، حرفه‌آموزی و تقویت سواد آموزی مناسب هستند.
در این مجموعه کتاب‌های ویژه‌ی کودکان و نوجوانان نیز شامل هستند.