برندگان جشنواره‌ی ادبی «توانا» معرفی شدند

برندگان جشنواره‌ی ادبی «توانا» معرفی شدند

روز چهار شنبه سوم برج اسد ۱۳۹۷ خورشیدی مراسم اختتامیه‌ی نخستین جشنواره‌ی رمان کودک و نوجوان در مرکز معلومات افغانستانACKU با اعلان برگزیده گان به کار خود پایان داد .
داوران بخش فارسی: محمدحسین محمدی، عزیزالله نهفته، بتول سید حیدری و داوران بخش پشتو: شریفه پاسون، بصیراحمد احمدی، علم گل سحر بودند.
این جشن‌واره‌ی ادبی که از سوی برنامه‌ی توانای مرکز معلومات افغانستان برگزار شده با اهدای جوایز نقدی به برندگان و تقدیر از نویسندگان برتر و هیات داوران رسما به کار خود پایان داد.
در این جشن‌واره از مجموع ۱۳۲ اثر رسیده به جشنواره به زبان‌های فارسی و پشتو، ۸ اثر داستانی به‌عنوان رمان‌های برتر که از سوی هیات داوران آثارشان ارزیابی گردیده بود حایز مقام و جایزه‌ی نقدی شناخته شدند.

آثار برگزیده، هر عنوان در چهارهزار شماره نشر شده و قرار است در سراسر کشور توزیع گردد.
برندگان جشنواره به ترتیب زیر است:

آثار برگزیده به زبان فارسی:

«معجزه‌ی موسی» نوشته‌ی زهرا نعیمی دانشجوی افغانستانی ساکن مشهد ایران
«شهزاده و کتاب سرنوشت» فریده محبی.
«جلا در آن‌سوی راه شیری» سمیع‌الدین عمار.
« شهریار» نوشته‌ی رضا پارسا.

آثار برگزیده به زبان پشتو:

رمان «کبی او مونوک» نویسنده: محب‌الله زغم داستان شماره یک پشتو حایز جایزه شناخته شد.
رمان «سوله او طبیعت» نوشته‌ی نعیمه غنی.
رمان شماره سوم: «د پیریانو کلی» نوشته‌ی گل‌رحمان رحمانی.
رمان شماره چهارم:«لارشود او ستره پیشه» نوشته‌ی عبدالله الهام.
در این جشن‌واره علاوه بر رونمایی آثار برتر از خدمات ارزشمند بانو نانسی دوپری پژوهش‌گر و افغانستان‌شناس فقید گرامی‌داشت صورت گرفت.

این جشنواره برای غنامندی و تقویت ادبیات کودک و نوجوان و فرهنگ‌سازی در جهت پرورش فکری نوجوانان برگزار شده بود. بیشتر آثاری که در این جشن‌واره ارزیابی شدند پیام مثبت ارشادی دارند و درون مایه این اثار را صلح، همزیستی، عدالت اجتماعی، احترام به بزرگان، حکومت داری خوب، عدالت، برابری جنسیتی و… تشکیل میدهد.