یک کتابخانه در لیسه زردسنگ تاسیس شد

مرکز معلومات افغانستان هفته گذشته در یکی از دورافتاده ترین قریه- در ولسوالی پنجاب ولایت بامیان یک کتابخانه را تاسیس کرد.

بیش از 500 عنوان کتاب و یک الماری که ظرفیت بیش از دوهزار جلد کتاب را دارد – به قریه زردسنگ فرستاده شد. قرار است در سال‌های آینده کتاب‌های بیشتری به این کتابخانه اهدا شود.

به گفته مسئولان مکتب زرد سنگ، سالانه بیش از نه صد نفر به شمول شاگردان مکتب از این کتابخانه مستفید خواهند شد.