معلومات در مورد بورسیه چیونینگ

برنامه آگاهی دهی بورسیه چیونینگ با اشتراک بالغ بر صد تن از دانشجویان به روز چهارشنبه 25 میزان در مرکز منبع معلومات افغانستان برگزار شد. استاد ذبیح الله عبیدی که خود یکی از فارغین بورسیه فلبرایت هستند تجربیات و روند ثبت نام در بورسیه ها را با اشتراک کننده گان در میان گذاشتند. در لابلای برنامه حاضرین نیز توانستند سوالات خویش را در زمینه مطرح کنند.