نشست سالانه ی اکبر

نشست سالانه ی اکبر:

مرکز معلومات افغانستان در پوهنتون کابل بار دیگر نشست سالانه ی اکبر(2019) را  در 24 ام اپریل درین مرکز میزبانی کرد. سازمان اکبر که در زمینه ی انکشاف و پیشرفت در افغانستان فعالیت دارد، بار دیگر با موسسات عضو خویش و کارمندان تحت حمایت اش به دیدار و گفتگو نشست. درین نشست اعضای مشغول در موسسات عضو، دستاورد های یکساله ی خویش را بیان کرده و همچنان مشکلات و معضلاتی را که با آن روبرو شدند را با بالادستان این سازمان در میان گذاشتند.

این نشست سالانه برای بررسی اوضاع اداری، نیاز ها، مشکلات، دستاورد ها و دیگر مسایلی که در طی یک ساله گذشته صورت گرفت برگزار می شود. همچنان، اهداف، پلان ها و مقاصد پیشرو برای سال جاری نیز به اعضای تحت پوشش معرفی می شوند. درین نشست همچنان برای انتخاب رییس جدید و اعضای تیم رهبری رای گیری صورت گرفت.