توزیع تقدیرنامه به کارمندان و کارآموزان پروژه‌ی(دیتابیس انلاین قوانین افغانستان)

برنامه ی توزیع تقدیرنامه به کارمندان و کارآموزان پروژه ی ( دیتابیس قوانین افغانستان) از سوی مرکز معلومات افغانستان:

طوریکه قبلا در صفحه ی اجتماعی فیسبوک این مرکز در مورد پروژه ی دیتابیس قوانین افغانستان معلوماتی به نشر رسید؛ این پروژه اکنون به اتمام رسیده و دستاورد دو ساله ی آن دیتابیس انلاینی از قوانین افغانستان است که اکنون در دسترس جامعه ی حقوقی و پژوهشی افغانستان قرار دارد.

اکنون کاربران می توانند به صورت انلاین به کلیه قوانین افغانستان به آسانی دست یابند. آنها می توانند به آدرس law@acku.edu.af مراجعه نموده و با وارد کردن نام قانون به سه زبان دری، پشتو و انگلیسی آنرا از طریق فلتر های جستجو گر جستجو کنند.

به همین مناسبت مرکز معلومات افغانستان روز چهارشنبه بیست و یکم برج حمل به پاس زحمات و همکاری های کارمندان و کارآموزان این پروژه، برگ تقدیرنامه یی را به آنها اهدا نمود.

آقای ” وحید وفا”؛ رییس اجرایی این مرکز اتمام این پروژه را برای تیم کاری این پروژه و همچنان برای جامعه ی حقوقی و مدنی افغانستان یک افتخار دانسته و برای دست اندرکاران آن آرزوی موفقیت های بیشتر نمود.