راه «آسیان» برای ما؟

راه «آسیان» برای ما؟

مرکز معلومات افغانستان برنامه یی را تحت نام (راه آسیان برای ما) روز چهارشنبه 28 برج حمل با حضور دکتر “سمیع مهدی”؛ استاد دانشگاه کابل و خانم “عهدیه امیری”؛ مشاور ارشد مشاوریت امنیت ملی افغانستان میزبانی کرد.

انجمن ملت های جنوب شرق آسیا در سال 1967 زمانی بوجود آمد که کشور های هم پیمان خواستند علیه پیرفت کمونیزم در ویتنام به پا خیزند و گره های اقتصادی و سیاسی بین کشور های عضو را محکم تر سازند. این برنامه با خوشامد گویی مهمانان از سوی آقای “عبدالوحید وفا” رییس اجرایی مرکز معلومات افغانستان آغاز شد و سپس خانم امیری اشاره ی مختصری به چگونگی وتاریخ پیدایش « آسیان» داشتند. خانم  امیری سازمان «آسیان» را موفق ترین سازمان منطقوی خواندند و آنرا پر دستاورد تر از دو سازمان منطقه ای سارک و ایکو دانستند.

در بخش بعدی برنامه، جناب سمیع مهدی به مقایسه ی فکتور ها و کارکرد های این سه سازمان منطقه ای (سارک، ایکو و آسیان) پرداخته و نکاتی را پیرامون اینکه افغانستان چطور می تواند ازین سازمان بیاموزد بیان کردند.

در اخیر برنامه، دانشجویان و حاضرین سوالات خویش را با مهمانان برنامه در میان گذاشتند.