گفتگویی با کاروان صلح

قصه های حرکت مردمی صلح

این برنامه در 19 برج حمل در تالار کنفرانس های مرکز معلومات افغانستان از سوی مرکز معلومات افغانستان در پوهنتون کابل میزبانی گردید. برگزار کننده ی این برنامه ی اجتماعی موسسه ی صلح و منازعه در افغانستان بود. در قسمت نخست برنامه آقای ” خیبر” رهبر کاروان صلح مردمی که از هلمند به سوی کابل برای دادخواهی صلح در کشور سفر کرده بودند به سخن پرداختند. ایشان در مورد چگونگی آغاز و حرکت کاروان صلح به سوی کابل سخن گفتند. در ادامه، ایشان در سخن هایشان از عدم کارگیری از تشدد در کشور سخن گفته و ابراز کردند که خواهان عدم تشدد در مملکت هستند. او انتخاب راه عدم تشدد را بهترین انتخاب برای زنده ماندن و زندگی کردن خواند.

آقای خیبر از وجود کتله های مختلف سنی و گروهی در میان افراد کاروان مردمی صلح نام برده و گفت که این کاروان شامل استادان، شاگردان، دانشجویان، جوانان و بزرگسالان می شود و هر کدام اینها نقش بخصوص خود را بازی می کنند.

در قسمت پایانی برنامه نیز مهمانان و حاضرین در تالار پرسش های خود را راجع به کاروان مردمی صلح از مهمان برنامه پرسیدند و پاسخ هایشان را دریافت کردند.