یازدهمین دور گفتمان تساهل و مدارا

یازدهمین دور گفتمان تساهل و مدارا:

یازدهمین دور از سلسله برنامه های گفتمان تساهل و مدارا که پیرامون صلح و اعتدال گرایی در افغانستان برگزار می شود؛ از سوی مرکز معلومات افغانستان روز سه شنبه بیستم برج حمل میزبانی گردید.

مهمان سخنران این دور از گفتمان تساهل و مدارا محترم ” دکتور عمر صدر”؛ نویسنده و پژوهشگر فرهیخته ی کشور  بودند و به توضیح پیرامون کتابی که اخیرا به نشر رسانده اند (الگو های صلح آمیز حل منازعه) پرداختند.

ایشان گفتند: ” ما همه میدانیم که در مقطع بسیار حساس تاریخی قرار داریم؛ مذاکرات طالبان با دولت ایالات متحده آمریکا جریان دارد و نتیجه ی این مذاکرات در سرنوشت سازی جمعی جامعه افغانستان و سرنوشت فردی هر فرد این مملکت پیوند دارد و خواه مخواه این موضوع یک دغدغه ی فکری برای همه ی ما است.”

یکی از راه حل هایی که جناب صدر از آن یاد کردند؛ گفتگوی میان فرهنگی بود. گفتگوی میان فرهنگی یعنی نه فرهنگ همدیگر را رد کنیم و نه هم تمام نکات مندرج در فرهنگ را بپذیریم؛ بلکه مثل اعضای یک جامعه با داشتن فرهنگ های متفاوت همدیگر پذیری داشته باشیم.

در اخیر این گفتگو حاضرین سوالات خویش را از مهمان سخنران به پرسش گرفتند.