بورسیه های فلبرایت برای جوانان افغان

بورسیه های فلبرایت برای جوانان افغان
01.13.2018
communications

مرکز معلومات افغانستان در پوهنتون کابل، برنامه معلوماتی در مورد بورسیه های فلبرایت برای افغانها را که توسط AIESEC افغانستان تنظیم گردیده بود میزبانی کرد. در این برنامه آقای فیروزخان مسجدی یکی از فارغین برنامه فلبرایت در افغانستان معلومات لازم را برای خانمهای حاضر در این برنامه ارایه نمود.

شریک با دوستان

کامنتبرای تنظیمات گراواتار به عنوان عکس کاربری تان لطفابه سایت گراواتارمراجعه کنید