شبیه سازی سازمان ملل

شبیه سازی سازمان ملل
06.25.2016
communications

مرکز معلومات افغانستان، میزبان برنامه شبیه سازی سازمان ملل متحد بود که به همت گروه پامیر برگزار شد. شبیه سازی سازمان ملل برنامه ای است که هدف آن آشنایی جوانان با ساختار، برنامه‌ها و کارکرد سازمان ملل است. این برنامه با استقبال محصلین از رشته های مختلف تحصیلی روبرو شد. در جریان این کارگاه آموزشی بر این نکته تاکید شد که جوانان چگونه میتوانند به بهترین شکل از یک کشور در سازمان ملل نمایندگی کنند و برخی از آداب دیپلماتیک و نحوه حضور و بحث در جلسات عمومی سازمان ملل را فرا گرفتند. در پایان این کارگاه آموزشی، اشتراک کنندگان به گروه های مختلف تقسیم شدند که هرگروه مکلف به بحث و ارایه راه حل برای چالش های جهانی مانند زنان و اطفال، مهاجرت، امنیت بین المللی و غیره بودند، که بخشی از مباحث در جلسات عمومی سازمان ملل است.

شریک با دوستان

کامنتبرای تنظیمات گراواتار به عنوان عکس کاربری تان لطفابه سایت گراواتارمراجعه کنید