سلام رمضان

06.26.2016
communications

برنامه “سلام رمضان” توسط نهاد آیسیک در افغانستان برگزار و در مرکز منبع معلومات افغانستان میزبانی میگردد. اشتراک محصلین محترم آزاد میباشد.

شریک با دوستان

کامنتبرای تنظیمات گراواتار به عنوان عکس کاربری تان لطفابه سایت گراواتارمراجعه کنید