نظارت از حقوق اساسی

02.28.2017
communications

موسسه مطالعات پالیسی عامه در افغانستان برنامه ای برای ارایه یافته های پژوهشی خود درباره ” نظارت از حقوق اساسی” در افغانستان برگزار میکند. این پژوهش درباره تغییرات بوجود آمده در عرصه رعایت حقوق بنیادی مردم در افغانستان است. این برنامه گزارشی از نظارت و مشاهده خویش از حقوق اساسی مردم افغانستان از سال 2015 بدین سو در 10 ولایت افغانستان ارایه میکند.

این برنامه در تاریخ 10 حوت در مرکز معلومات افغانستان ساعت 2:00 بعد از ظهر برگزار خواهد شد. علاقه مندان به اشتراک در این برنامه میتوانند با شماره 0777011847 تماس بگیرند یا به آدرس m.ehsan.saadat@appro.org.af ایمیل بفرستند.

شریک با دوستان

کامنتبرای تنظیمات گراواتار به عنوان عکس کاربری تان لطفابه سایت گراواتارمراجعه کنید