ایدیولوژی قدرت و قدرت ایدیولوژی

04.22.2017
communications

مرکز منبع معلومات افغانستان در پوهنتون کابل قرار است میزبان سخنرانی دکتر گوران تربورن استاد پوهنتون کمبریج با موضوع “ایدیولوژی قدرت و قدرت ایدیولوژی” باشد. این برنامه به روز سه شنبه تاریخ 18 اپریل مطابق با  29 حمل سال 1396 برگزار می‌شود. اشتراک محصلین در این برنامه آزاد میباشد.

شریک با دوستان

کامنتبرای تنظیمات گراواتار به عنوان عکس کاربری تان لطفابه سایت گراواتارمراجعه کنید