ایدئولوژی قدرت و قدرت ایدئولوژی

ایدئولوژی قدرت و قدرت ایدئولوژی
04.22.2017
communications

مرکز معلومات افغانستان امروز میزبان سخنرانی دکتر گوران تربورن پروفسور مشهور دانشگاه کمبریج تحت عنوان “ایدئولوژی قدرت و قدرت ایدئولوژی” بود. تئوری وی در مورد “ایدیولوژی قدرت و قدرت ایدئولوژی او را در جامعه اکادمیک تبدیل به فردی شناخته شده کرده است. پروفیسور تربورن در مورد اهمیت و نقش ایدیولوژی در شکل دادن انسان و جهان پیرامونی‌اش صحبت نمود. وی ایدیولوژی را در معنای وسیعی به کار می‌برد که شامل آنچه دیگران هنجارهای اجتماعی می‌نامند، نیز می‌شود، در جهان امروزی برخی از ایدئولوژی‌ها چنان جا افتاده اند که ظاهرا تبدیل به حقایق سوال ناپذیر گردیده‌اند. در این سخنرانی دیدگاه و بینش پرفیسور توربون در مورد ایدئولوژی قابل تامل و ارزشمند بود.

شریک با دوستان

کامنتبرای تنظیمات گراواتار به عنوان عکس کاربری تان لطفابه سایت گراواتارمراجعه کنید