برنامه آگاهی دهی در مورد بورسیه های “چیونینگ”

برنامه آگاهی دهی در مورد بورسیه های “چیونینگ”
10.26.2017
communications

مرکز معلومات افغانستان برنامه آگاهی دهی در مورد بورسیه های “چیونینگ” را که توسط نهاد “SAHERO” برگزار گردیده بود را میزبانی نمود. چیونینگ بورسیه دولت بریتانیا بوده که فرصت تحصیلی، ماستری و دکتورا، را برای جوانان فراهم می سازد. در این برنامه بیش از 190 محصل از دانشگاه کابل اشتراک نمود که در زمینه پروسه و چگونگی درخواست دهی به این بورسیه معلومات حاصل نمودند.

شریک با دوستان

کامنتبرای تنظیمات گراواتار به عنوان عکس کاربری تان لطفابه سایت گراواتارمراجعه کنید