برنامه نمایش استعدادهای محصلین

برنامه نمایش استعدادهای محصلین
10.26.2017
communications

برنامه نمایش استعدادهای محصلین که به ابتکار مرکز آموزشی لینکلن در دانشگاه کابل برگزار شده بود در مرکز معلومات افغانستان میزبانی گردید. در این برنامه از محصلین پوهنتون کابل مخصوصا دیپارتمنت هنرهای زیبا دعوت گردیده بود تا کارها و مهارت های هنری شان از قبیل نقاشی، میناتوری، مجسمه سازی، و همچنین مهارت های موسیقی و تئاتر را که در طی چهارسال آموخته بودند نمایش دهند.

شریک با دوستان

کامنتبرای تنظیمات گراواتار به عنوان عکس کاربری تان لطفابه سایت گراواتارمراجعه کنید