معرفی ویکیپدیای روشن

معرفی ویکیپدیای روشن
10.26.2017
communications

شرکت مخابراتی روشن با همکاری بنیاد ویکی مدیا، خدمات دسترسی رایگان به ویکیپدیا برای مشتریان روشن را فراهم ساخته است. این برنامه در مرکز معلومات افغانستان میزبانی گردید و در این برنامه دکتر حمیدالله فاروقی رئیس دانشگاه کابل با اظهار قدردانی از ابتکار روشن از ACKU نیز جهت سهم گیری در زمینه تحقیق و ایجاد دسترسی آسان به معلومات قدردانی نمود.

شریک با دوستان

کامنتبرای تنظیمات گراواتار به عنوان عکس کاربری تان لطفابه سایت گراواتارمراجعه کنید