بازنمایی مهاجرت در فرهنگ شفاهی افغانها

بازنمایی مهاجرت در فرهنگ شفاهی افغانها
11.4.2017
communications
سمینار بازنمایی مهاجرت در فرهنگ شفاهی افغانها، چهارشنبه ده عقرب 1397 در مرکز معلومات افغانستان با حضور دانشجویان، اساتید و علاقمندان برگزار شد. این نشست، پنجمین سمینار طرح تحقیقی “مهاجرت، سیاستگذاری و روند تصمیم گیری در افغانستان” است که در سال روان در این مرکز انجام شده است. موضوع سمینار فعلی، نحوه بازتاب مهاجرت در اشعار عامیانه(دوبیتی ها و لندی ها) و موسیقی بود. براساس نتایج فعلی این پژوهش، مهاجرت ، آنگونه که در فرهنگ شفاهی افغانها بازتاب یافته، امر رنج آلود، تلخ و ناخواستنی است. نوستالژی دوری از وطن، فقدان و محرومیت از خانه و کاشانه و خاک و یار و دیار و رویای بازگشت مفاهیم اصلی به دست آمده ازداده های این پژوهش هستند. این جلسه با پرسش و پاسخ پایان رفت.

شریک با دوستان

کامنتبرای تنظیمات گراواتار به عنوان عکس کاربری تان لطفابه سایت گراواتارمراجعه کنید