دیجیتال سازی منابع

مرکز منبع معلومات افغانستان در پوهنتون کابل علاوه بر تهيه منابع اطلاعاتي چاپي، اقدام به ساختن کتابخانه دیجیتال نموده است که بعد از سال ۲۰۰۷  بیش از صفحه 1,808,114 صفحه موضوعات مختلف، اسکن شده و در حدود 56440 کتاب الکترونیکی، مجلات، جراید و اخبار و غیره در ویب سایت مرکز معلومات افغانستان در پوهنتون کابل در دسترس علاقه مندان قرار داده شده است. دیجیتل سازی اسناد یک برنامه مداوم و در حال توسعه در این مرکز است که شامل مجموعه عکس های تاریخی افغانستان، نقشه ها، کلکسیونی از دوره های جنگ در افغانستان، کتاب های تاریخی، ادبیات، فرهنگ، زراعت، زنان و دیگر منابع تاریخی و فرهنگی می‌شود . برخی از اين مواد اسکن شده در همکاری با ساير نهادها از قبیل دانشگاه اریزونا برای عموم قابل دسترس می باشد. مرکز منبع معلومات افغانستان در پوهنتون کابل در نظردارد تا تمام اسناد را که شامل قانون اساسی، قوانین فرعی، فرامین تقنینی، تعهداد بین المللی، مقرره ها، لوایح، اساسنامه ها و مصوبات تقنینی حکومت است، جمع آوری کرده و متن کامل اسناد الکترونیکی را از طریق یک سیستم جامع آنلاین در خدمت علاقمندان داخلی و خارجی قرار دهد.