کتابخانه های توانا

کتابخانه‌های توانا در آغاز، در قالب باکس‌های فلزی تایردار به صورت سیار طرح ریزی شده بود که در مکتب‌ها و نهادهای اجتماعی به طور موقت گذاشته می‌شد و مردم کتاب‌ها را به امانت می‌گرفتند و پس از مطالعه کتابها را به مسوول کتابخانه‌های سیار تحویل میدادند. اکنون این کتابخانه‌ها در قالب قفسه‌های چوبی طرح ودیزاین شده و بیش از 500 جلد کتاب را در خود جا داده است. این کتاب‌ها  به صورت ثابت در مراکز آموزشی – مکتب-  و نهادهای اجتماعی ایجاد می‌گردد.
از اهداف مهم برنامه توانا این است که کتابخانه‌ها را در دور ترین نقطه کشور، بویژه  در جاهایی که  مردم دسترسی به خدمات فرهنگی و آموزشی ندارند، ایجاد کند، برنامه توانا با تعهد و مسوولیت پذیری می‌کوشد که ، نیازهای مردم را در شهرها و روستاها شناسایی کرده و مواد مطالعاتی لازم را در اختیارشان قرار دهد.
همچنین این برنامه ارتباط نزدیک با وزارت معارف کشور دارد و بیش از هشتاد درصد این کتابخانه‌ها در هماهنگی باوزارت معارف در مکاتب ایجاد شده است و هر سال از طرف تیم ساحه ای برنامه توانا کتاب‌های تازه به این کتابخانه‌ها توزیع می‌گردد.
مرکز معلومات افغانستان از طریق برنامه ABLE تاکنون موفق شده که بیش از 260 کتابخانه را در لیسه‌های وزارت معارف، نهادهای اجتماعی و مردمی در 34 ولایت کشور تاسیس کند.
برنامه توانا با ایجاد کتابخانه‌های عامه، می‌کوشد که به دهقانان، بزرگسالان، زنان خانه و کارمندان نهادهای دولتی و غیر دولتی مواد مطالعاتی تهیه کرده و زمینه را برای دسترسی اقشار مختلف جامعه به کتاب و کتابخوانی مساعد سازد.
همچنین برنامه توانا تاکنون بیش از 250 کتابخانه را در قالب باکس‌های فلزی و قفسه‌های ( الماری) چوبی به نهادهای همکار داخلی و بین‌المللی در مراکز پولیس، ریاست‌های امورزنان، دفترهای موسسات داخلی و خارجی ایجاد کرده است.
مرکز منبع معلومات افغانستان در پوهنتون کابل تلاش می‌کند از طریق برنامه توانا، فرهنگ کتابخوانی را در کشور ترویج کند.

 ABLE libaray    Publication