پژوهش

هدف از ایجاد واحد پژوهش در مرکز منبع معلومات افغانستان حمایت از محققان جهت به دست آوردن مهارت های لازم برای طرح، انجام و انتشار پژوهش‌ها با استفاده از اسناد و منابع موجود در کتابخانه مرکز منبع معلومات افغانستان است.  هدف نهایی ما، بهبود وضعیت پژوهش در افغانستان است به گونه ای که پژوهش‌های با کیفیت به زبانهای ملی و بین المللی توسط پژوهشگران تولید شده و در دسترس تمامی علاقه مندان داخلی و خارجی قرار گیرد.
ما آموزش های اساسی را در زمینه روش تحقیق در علوم اجتماعی با تاکید بر روش کیفی  برای محصلین هنر(سینما، ادبیات، تیاتر)، علوم انسانی( ژورنالیزم، فلسفه)، علوم اجتماعی( انسان شناسی، اقتصاد، علوم سیاسی و جامعه شناسی) فرام می‌کنیم و همچنین برای سایر رشته های مرتبط نیز این حمایت و آموزش صورت می‌گیرد.
ما همچنان گارگاه‌های آموزشی کوتاه مدت و مشاوره  برای کارمندان دانشگاه‌ها که قصد دارند مقاله در مجلات بین المللی به نشر بسپارند ارایه می‌نماییم.
بخش پژوهش و ارتباطات مرکز منبع معلومات افغانستان میزبان گفتگوهای علمی در عرصه های فرهنگ، اقتصاد، سیاست و جامعه، افغانستان است. بدین منظور مرکز منبع معلومات افغانستان میزبان و سازمان دهنده سلسله برنامه‌هایی است که شامل سخنرانی‌های عمومی، کنفرانس‌های ملی و بین المللی، کارگاه‌های آموزشی، سیمنارهای پژوهشی، نمایشگاه‌های عکس و همچنان بحث ها و اجرای برنامه های فرهنگی می شود.