کارگاه‌های آموزشی در زمینه تحقیق

در حال حاضر واحد پژوهش، صنف‌ها و کارگاه‌های آموزشی در زمینه‌های مرتبط به تحقیق برگزار می نماید. این کورس‌ها از طریق ویب سایت و صفحه فیسبوک مرکز منبع معلومات افغانستان در پوهنتون کابل با ارایه اطلاعات دقیق در مورد چگونگی ارایه درخواست و شرایط کارگاه‌های آموزشی اعلان می‌گردد. در صورتی که علاقه مند هستید که این کارگاههای آموزشی به صورت اختصاصی برای گروه خاصی برگزار شود جهت گرفتن معلومات، لطفا به این ادرس communications@acku.edu.af ایمیل کنید. برای معلومات بیشتر در مورد هر یک از این کورس ها لطفآ به لینگ ذیل کلیک کنید. علاوه براین،مرکز منلع معلومات افغانستان به پژوهشگران مهمان برای انجام/ ارایه تحقیق/ سیمنارها خوش آمدید می گوید.

نوشتن آکادمیک

جستجوی ادبیات تحقیق

مبانی روشهای تحقیق کیفی

تحلیل اسناد

روش تدریس

شیوه تدریس

روش های تحقیق کمی