منابع پژوهشی

علاوه بر اطاق تحقیق و مطالعه، منابعی در کتابخانه مرکز منبع معلومات افغانستان وجود دارد که در اختیار علاقه مندان قرار دارد. همچنین مرکز منبع معلومات افغانستان میزبان یک سلسله کنفرانس ها، سخنرانی ها، سمینار ها و کارگاه های آموزشی می باشد. که از طریق صفه و فیس بوک ما به نشر می رسند. برای معلومات بیشتر، برای درخواستی، برای سازمان دهی و برگزاری کورس، لطفآ با communications@acku.edu.af در تماس شوید.

مرکز منبع معلومات افغانستان خرسند است تا از اساتید و محصلین دانشگاه کابل و دیگر دانشگاه‌های دولتی و غیر دولتی برای سازماندهی برنامه‌ها حمایت نماید. برنامه هایی که توسط نهادهایی که توانایی مالی دارند و در مرکز منبع ملعومات افغانستان برگزار میشود مبلغی اخذ خواهد شد. برای معلومات بیشتر ویا درخواستی، لطفا با commuincations@acku.edu.af در تماس شوید.