اطاق مطالعه

اطاق مطالعه مرکز منبع معلومات افغانستان در پوهنتون کابل؛ دارای 20 پایه کمپیوتر که به یک سیستم جستجوی پیشرفته آنلاین وصل شده ومراجعین می‌توانند اسناد مورد نیاز خویش را به زبان های دری، پشتو و انگلیسی دریافت نمایند. در صورتی که مراجعین و خوانندگان نیازمند مشورت در زمینه یافتن کتاب باشند، کارمندان و کتابداران این مرکز برای دریافت مواد مورد نیاز شان همکاری خواهند نمود وهمچنان آموزش مداوم برای نحوه استفاده از ویب سایت و منابع موجود در مرکز منبع معلومات افغانستان به منظور توانمند ساختن آنان در جستجو وطرز استفاده از منابع مورد نیاز شان فراهم است. برخی تجهیزات و امکانات دیگر نیزدر اختیار مراجعه کنندگان قرار دارد که شامل میزهای مطالعه، قفسه‌های شخصی برای نگهداری لوازم شخصی، کتابهای مرجع، لوحه اعلانات، فوتوکاپی وهمچنان قفسه روزنامه ها وایجاد سهولت کامل برای افراد دارای معلولیت جهت دسترسی و استفاده از منابع مرکز منبع معلومات افغانستان در پوهنتون کابل

IMG_7101