اطاق پژوهش

اطاق تحقیق مخصوص برای تحقيقات درازمدت که دارای 18 پایه کمپیوتر با دیتابیس آنلاین و اینترنیت سریع مجهز می‌باشد ومراجعین میتوانند اسناد مورد نیاز خویش را به زبان های دری، پشتو و انگلیسی جستجو و دریافت نمایند . در صورتی که مراجعین و خوانندگان نیازمند مشورت در زمینه یافتن کتاب باشند، کارمندان و کتابداران این مرکز برای دریافت مواد مورد نیاز شان همکاری خواهند نمود. قفسه ها برای نگهداری لوازم شخصی و فوتوکاپی نیز موجود است. مرکز منبع معلومات افغانستان برای افراد دارای معلولیت نیز امکانات را فراهم می کند تا بتوانند جهت انجام تحقیقات خویش از این منابع بهره گیرند

 IMG_5254  IMG_5250