پروژه‌های پژوهشی

ارتقاء فرهنگ پژوهش در افغانستان از اهداف اصلی مرکز معلومات افغانستان در پوهنتون کابل است. به همین منظور ما ضمن ارایه خدمات پژوهشی نظیر، فراهم آوردن منابع پژوهشی، برگزاری سمینارها و کارگاه‌های آموزشی ، به دنبال اجرای پروژه‌های پژوهشی در همکاری با نهادهای پژوهشی نیز هستیم.
اولین پروژه پژوهشی مرکز معلومات افغانستان در همکاری با دانشگاه سیتی لندن در زمینه‌ی مهاجرت است که از سه بخش تشکیل شده است: بخش نخست، بازنمایی مهاجرت و مهاجر در فرهنگ عامیانه‌ی افغان‌ها، بخش دوم مهاجرت و پالیسی سازی و بخش سوم مهاجرت و فرایند تصمیم گیری در خانواده‌های افغان است. برای اطلاعات بیشتر در مورد هر بخش لطفا به روی لینکهای مربوطه کلیک کنید.