بازنمایی مهاجرت و مهاجر در فرهنگ عامیانه افغان‌ها

این تحقیق هجده ماهه بر موضوع بازنمایی مهاجرت و مهاجر در فرهنگ عامیانه افغانها به ویژه در شعر عامیانه (دوبیتی و لندی) و همینطور متن ترانه ها و آهنگ های موسیقی تمرکز دارد. این طرح تحقیقی با همکاری سیتی، دانشگاه لندن و مرکز معلومات افغانستان در دانشگاه کابل-ACKU  انجام می شود. این طرح از اول نوامبر 2016 آغاز و آخر آپریل 2018 به پایان می رسد. مقالات و نوشته های حاصل از این پژوهش در وبسایت مرکز معلومات به دو زبان پشتو و فارسی دری منتشر خواهد شد. این نوشته ها همچنین در قالب سلسله سمینارهای ماهیانه در مرکز معلومات ارائه می شود. مقالاتی که به زبان‌های انگلیسی و فرانسوی نوشته می شوند به مجلات علمی خارجی ارسال خواهند شد. اعضای این بخش از تحقیق (دکتر بلقیس علوی جعفری، دکتر لیزا شوستر و ریاض شینواری) با اساتید و دانشجویان دپارتمنت تئاتر دانشگاه کابل برای آماده کردن یک پرفورمانس(هنرنمایشی) همکاری می کنند. این نمایش در پایان این پروژه تحقیقی به اجرا در خواهد آمد.

این پروژه توسط  نهادهای  زیر تمویل می شود: صندوق تحقیقات چالش های جهانی (GCRF)، انجمن تحقیقات اجتماعی و اقتصادی (ESRC) و انجمن تحقیقات هنر و علوم انسانی ( AHRC).

سیمنارهای این بخش از تحقیق


  چالشهای فراروی مرور ادبیات تحقیق در افغانستان، سمینار برگزار شده در تاریخ 14 ثور 1396 (4 می 2017)
مروری بر ادبیات آکادمیک پیرامون فرهنگ عامه افغانستان، سمینار برگزار شده در تاریخ 3 جوزا 1396 ( 24 می 2017)
بازنمایی‌های مهاجرت در فرهنگ عامیانه افغانها، 10 عقرب 1396(برابر با 1 نوامبر 2017)

سمینار نهایی: 14 مارچ 2018 برابر با 23 حوت 1396