اخبار کتابخانه

فراخوان عمومی برای دومین دور مسابقه‌ی داستان‌نویسی

فراخوان عمومی برای دومین دور مسابقه‌ی داستان‌نویسی

6 ژانویه 2019

مرکز معلومات افغانستان در پوهنتون کابلACKU از طریق برنامه‌ی توانا (ABLE)  دومین فراخوان مسابقات داستان‌نویسی –


ادامه مطلب