یک کودک؛ یک کتاب

کودکان به همان اندازه که به تغذیه‌ی مناسب، بهداشت و صحت جسمی نیاز دارند، به همان پیمانه به رشد و پرورش فکری و روانی ضرورت دارند. برای عرضه‌ی خدمات بهترو باکیفیت فرهنگی- آموزشی به بسیج همگانی و کمپاین ملی و بین‌المللی نیاز است. کمپاین « یک کودک؛ یک کتاب» از تمام کسانی که در افغانستان و در برون از این کشور زندگی می‌کنند. تقاضا دارد که با پیوستن به این کمپاین و خریداری یک کتاب، چراغ دانایی و معرف را به کودکان هدیه کنید!.
هنوزهم دیر نیست که با خریداری یک کتاب و دانلود نسخه‌ی پی دی اف آن، مسئولیت خود را در برابر کودکانی که کتابی برای خواندن ندارند، ادا کنید.