یک کودک؛ یک کتاب

وطن آدمی تنها سرزمینی که در آن زندگی می‌کند نیست، بلکه فرهنگ، زبان، تاریخ و خاطره‌های جمعی را نیز شامل می‌شود، وطنی که به راحتی فراموش نخواهد شد.
همانطور که مهاجرت می‌تواند فهم تازه‌ای از زبان، فرهنگ و سنن تازه‌ای را به ارمغان آورد، نباید ارتباط مهاجران با پیوندها، تعلقات زادگاه و سرزمین شان قطع شود. نسل دوم مهاجران افغانستان تا حدی از زبان مادری و پیوندهای وطنی خویش فاصله گرفته است که باید مورد توجه قرار گیرد.
برای مقاومت در مقابل گسست فرهنگی نسل‌ها، مرکز معلومات افغانستان ACKUبا نشر کتاب‌های مخصوص کودکان و نوجوانان در رابطه با ادبیات، فرهنگ، تاریخ و جغرافیا به زبان‌های فارسی و پشتو می‌خواهد ارتباط آنها را با وطن و فرهنگ، زبان و تاریخ افغانستان حفظ کند.
حمایت شما از کمپین «یک کودک؛ یک کتاب» باعث آشنایی کودکان مهاجر با فرهنگ و زبان اصلی شان شده و هم از طرفی باعث تقویت فعالیت‌های فرهنگی این مرکز خواهد شد.
با پنج دالر یک کتاب خریده و به فرزندانتان هدیه کنید. چهره‌های علمی- فرهنگی، نهادهای ملی و بین‌المللی و دیگر اقشار مردمی می‌توانند سهم عمده ای در این برنامه داشته باشند.
هم‌چنان تمام کسانی که علاقه دارند از برنامه نشر و توزیع کتاب برای کودکان در افغانستان حمایت کنند، می‌توانند با پرداخت 5 دالر، در اهدای یک کتاب به کودک افغان در داخل کشور سهم گیرد.