د ځواکمن کتابتونونه

د ځواکمن کتابتونونه

ځواکمن پروګرام تر اوسه له ۲۶۲څخه زیات کتابتونونه د هېواد په ۳۴ولایتونو کې جوړ کړي دي. دا کتابتونونه له جوړېدو راهیسې تر اوسه هر کال د افغانستان معلوماتو مرکز له لوري ارزول کېږي او نوي کتابونه ورباندې وېشل کېږي.

هر کال له یو ملیون څخه ډېر کسان(د ښوونځیو زده‌کوونکو، ښوونکو او سیمې اوسېدونکو په ګډون او…) په دغو کتابتونونو کې له شتو منابعو څخه ګټه پورته کوي.