له نهه سوه ټوکه زیات کتابونه په خوست ولایت کې وویشل شول

د افغانستان د معلوماتو مرکز/ د ځواکمن ABLE پروګرام له خوا د خوست ولایت اړونده کتابتونونو ته ۹۴۰ ټوکه نوې کتابونه وویشل شول.

د یادونې وړ دی چې د افغانستان د معلوماتو مرکز/ ځواکمن ABLE پروګرام، د خوست په ولایت کې پنځه کتابتونونه لرې.

له دې کتابتونونو څخه یوه يې د مندوزی په ولسوالۍ کې- د څړبند په عالي لېسه کې ده او څلور نور کتابتونونه  يې د خوست په مرکز کې: د شهید مطیع الله عالي لیسه، غرغښت عالي لیسه، حیدرخیل عالي لیسه او شهید محمد داود عالي لیسه کې دي.

د ځواکمن پروګرام د ساحه یی مسوول د څیړنې پر بنسټ له دغه کتابتونونو څخه په یو کال کې تر درې زره زیات لوستونکې ګټه پورته کوې.

تر دې وړاندې د ستونزو او نا امنې له امله په دې ولایت کې له دې کتابتونونو څخه زمونږ محلي ټړون کوونکو لیدنه کوله او کتابونه یې ورته ویشلی دي. وروسته له پنځو کلونو څخه دا لومړې ځل دې چې زمونږ ساحه یی کارکوونکې د خوست ولایت ته سفر وکړ او له نږدې نه يې له کتابتونونو څخه لیدنه وکړه او کتابونه يې کتابتونونو ته وویشل.