ماشومانو ته د رسامۍ زده کړه

رسامي یوه هغه لار ده چې ماشوم په ګونګه ژبه خپلې دنننۍ غوښتنې څرګندوي.

 په نوښتګره بڼه د ماشومانو ودې له پاره اړینه ده چې هغوی ښه وروزو او سمه لار  ور وښيو. په اوسني وضعیت کې د ماشوم د رسامي موضوع ته پام ځکه اړین دی چې له ډېرو کلونو راهیسې افغانستان په هره برخه کې تر یرغل لاندې راغلی؛ په تېره ښوونځیو کې چې د ښوونې او روزنې اصلي رکن دیِ، د دې موضوع تشه لیدل کیږي.

 « ماشومانو ته د رسامۍ زده کړه » ماشومانو او کورنیو ته ګټور روزنیز کتاب دی.

دغه کتاب له میندو او پلرونو سره مرسته کوي چې له ماشومانو سره په رسامي کې ښه او سمه مرسته وکړي او د ماشومانو فکري وده کې د رسامۍ ارزښت په پام کې ونیسيپیش نمایشخرید


Description

ماشومانو ته د رسامۍ زده کړه دغه کتاب له میندو او پلرونو سره مرسته کوي چې له ماشومانو سره په رسامي کې ښه او سمه مرسته وکړي او د ماشومانو فکري وده کې د رسامۍ ارزښت په پام کې ونیسي

.دغه کتاب پر پښتو او دري ژبو مینه والو ته وړاندې شوی دی

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ماشومانو ته د رسامۍ زده کړه”

Your email address will not be published. Required fields are marked *