ګلالیو ماشومانو ته دوه په زړه پورې کیسې

د لومړۍ کیسې اصلي کرکټر، د ارزو او ارمان په نومونو دوه واړه کوچني اتلان دي، چې د ډوډۍ پېرودلو له پاره ارمان نانوایي ته ځي او د لارې په اوږدو کې له میوه پلورونکي سړي سره مرسته کوي چې ارزو مرسته نه شي کولی؛ خو په حیرانتیا ګوري چې د چټلو اوبو له ویالې د میوې کراچۍ او میوه پلورونکي پورې ایسلو له پاره ارزو غوره حل لاره لري.

دویمه کیسه د نازګل د هیلې ده. نازګل ښوونځي ته د تلو مینه واله ده، خو څرنګه چې نجلۍ ده فکر کوي چې ښایي کورنۍ اجازه ورنه کړي، خو د کیسې په پای کې ګورو چې څه ډول د نازګل پلار او مور ښوونځي ته د هغې له تلو سره لیوالتیا ښیي او نازګل ته د زده کړو زمینه برابروي. په دې توګه د نازګل هیلې پوره کېږي.

د کتاب لیکوال: نرګس نوري

ACKUخپروونکی : په کابل پوهنتون کې د افغانستان د معلوماتو مرکز

د چاپ نیټه: ۱۳۹۵ ل ./ 2016 ز. کالپیش نمایشخرید


Description

نازګل ښوونځي ته د تلو مینه واله ده، خو څرنګه چې نجلۍ ده فکر کوي چې ښایي کورنۍ اجازه ورنه کړي، خو د کیسې په پای کې ګورو چې څه ډول د نازګل پلار او مور ښوونځي ته د هغې له تلو سره لیوالتیا ښیي او نازګل ته د زده کړو زمینه برابروي. په دې توګه د نازګل هیلې پوره کېږي

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ګلالیو ماشومانو ته دوه په زړه پورې کیسې”

Your email address will not be published. Required fields are marked *