آموزش رسامی برای کودکان

رسامی یکی از راه‌هایی است که کودک با زبان بی‌زبانی خواسته های درونی اش را بیان می کند.

 لازمۀ رشد خلاقیت کودکان این است که باید آنان را درست آموزش داد و آنها را در جهت درست راهنمایی کنیم. ضرورت پرداختن به موضوع رسامی کودک در وضعیت کنونی افغانستان که سال‌های متمادی از هر سو و در هر زمینه، دچار تهاجم است یکی از مسائل مهم بوده؛ مخصوصاً در مکاتب که رُکن اصلی تعلیم و تربیت است جای خالی این موضوع احساس می‌شود


$5.00


PreviewAdd to cart

SKU: ACKU- 000 4

Description

رسامی یکی از راه‌هایی است که کودک با زبان بی‌زبانی خواسته های درونی اش را بیان می کند.

 لازمۀ رشد خلاقیت کودکان این است که باید آنان را درست آموزش داد و آنها را در جهت درست راهنمایی کنیم. ضرورت پرداختن به موضوع رسامی کودک در وضعیت کنونی افغانستان که سال‌های متمادی از هر سو و در هر زمینه، دچار تهاجم است یکی از مسائل مهم بوده؛ مخصوصاً در مکاتب که رُکن اصلی تعلیم و تربیت است جای خالی این موضوع احساس می‌شود.

 «آموزشی رسامی برای کودکان» کتابی است آموزنده برای کودکان و خانواده‌ها

این کتاب به والدین کمک می‌کند تا به روش درست کودکان شان در رسامی کمک کنند و اهمیت رسامی را در رشد فکری کودکان در نظر گیرند.

این کتاب به زبان‌های پشتو و فارسی دری در دسترس علاقمندان قرار دارد.

Additional information

نویسنده

حمیده انصاری

ناشر

مرکز منبع معلومات افغانستان

سال نشر

1395

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “آموزش رسامی برای کودکان”