تاثیرات روانی جنگ بر کودکان

هدف این کتاب آشناساختن بزرگ سالان باشرایط روحی کودکانی است که در اثر مواجه با جنگ با حودادثی مانند جنگ، انتحار و سایر خشونت تروریستی و خانوادگی که دچار آسیب روانی شده اند؛ اینکه چطور باید این کودکان را درک و برای کمک به بهبود آنها کمک کرد تا بتوانند به زندگی عادی و طبیعی خود برگردند.


$5.00


PreviewAdd to cart

SKU: ACKU-0011

Description

هدف این کتاب آشناساختن بزرگ سالان باشرایط روحی کودکانی است که در اثر مواجه با جنگ یا حودادثی مانند جنگ، انتحار و سایر خشونت تروریستی و خانوادگی که دچار آسیب روانی شده اند؛ اینکه چطور باید این کودکان را درک و برای کمک به بهبود آنها کمک کرد تا بتوانند به زندگی عادی و طبیعی خود برگردند.

حقیقات نشان داده اند که اکثر کودکانی که در اثر حوادث، پدر، مادر یا یکی از آنان را از دست می دهند، در صورتی که شرایط

مناسبی را بعد از مرگ والدین خود تجربه کنند، نه تنها دچار مشکل نمی شوند، بلکه برخی از آن ها می توانند در زمینه های مختلف علمی، ادبی، هنری و ورزشی پیشرفت های قابل توجهی داشته باشند. اما اینکه چطور می توان این شرایط مناسب را برای بهبود و رشد این کودکان فراهم کرد، هدف آموزشی این کتاب را شکل می دهد.

 

شناسه

عنوان کتاب: تاثیرات روانی جنگ بر کودکان

نویسنده: داکتر سیدروح الله رضوانی

ناشر: مرکز معلومات افغانستان

سال نشر: ۱۳۹۷

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “تاثیرات روانی جنگ بر کودکان”