دختران خورشید

دختران خورشید، داستان قشنگ علمی- فانتزی است درباره سیاره‌های منظومه شمسی و اینکه زمین در قلب خورشید جا دارد… حالا خاله‌خورشید، وقتی پس از حدود چهار و نیم میلیارد سال به زمین نگاه می‌کند، بسیار نگران می‌شود. می‌دانید چرا؟ چون می‌بیند که جلا، رنگانگی، تازگی و روشنی زمین کم شده است. هر روز زمین زیبا کم‌رنگ و خیره‌رنگ می‌شود. می‌دانید چرا؟ چون انسان‌ها در روی زمین قدر خوبی دختران خاله‌خورشید را نمی‌دانند.

 

دختران خورشید

ناشر: مرکز معلومات افغانستان

نویسنده: کاظم حمیدی رسا

قیمت: 5 دالر


$5.00


PreviewAdd to cart

SKU: ACKU-0021

Description

دختران خورشید، داستان قشنگ علمی- فانتزی است درباره سیاره‌های منظومه شمسی و اینکه زمین در قلب خورشید جا دارد… حالا خاله‌خورشید، وقتی پس از حدود چهار و نیم میلیارد سال به زمین نگاه می‌کند، بسیار نگران می‌شود. می‌دانید چرا؟ چون می‌بیند که جلا، رنگانگی، تازگی و روشنی زمین کم شده است. هر روز زمین زیبا کم‌رنگ و خیره‌رنگ می‌شود. می‌دانید چرا؟ چون انسان‌ها در روی زمین قدر خوبی دختران خاله‌خورشید را نمی‌دانند. انسان‌ها درختان جنگل‌ها را قطع می‌کنند، آب‌های زمین را بی‌جا مصرف می‌کنند، پلاستیک و زباله‌های خود را در محیط زیست رها می‌کنند، پرندگان و حیوانات را شکار می‌کنند و هیچ به فکر روح طبیعت نیستند.

خاله‌خورشید بسیار نگران زمین هست. می‌ترسد که زمین دوباره خاکستری شود. تمام زحمت‌ها و خلاقیت‌های دختران زیبایش از دست برود. طبیعت نیز ناراحت است. وقتی روح جنگل ناراحت باشد، معنایش این است که زمین در خطر است. روح جنگل به کوه‌ها، دریاها و جنگل‌ها و جانوران خوش است، وقتی به این‌ها ضرر و زیان برسد، روح جنگل ناخوش می‌شود. ما باید طبیعت و دختران خاله‌خورشید را بسیار دوست بداریم. آب‌ها را بی‌جا مصرف نکنیم، هیچ وقت از پلاستیک استفاده نکنیم، پرندگان و حیوانات را آزار ندهیم تا همیشه دختران خورشید سیاره‌ی ما را گرم و رنگارنگ و زیبا کنند.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “دختران خورشید”