دوست ما کیست؟

گاهی پیش می‌آید که ما دوستانِ واقعیِ خودمان را نمی‌شناسیم. به نظرتان دوست واقعیِ ما کیست؟ من برای‌تان می‌گویم؛ پرنده دوست واقعیِ ما است. چرا؟ …


$5.00


PreviewAdd to cart

SKU: ACKU-00021

Description

گاهی پیش می‌آید که ما دوستانِ واقعیِ خودمان را نمی‌شناسیم. به نظرتان دوست واقعیِ ما کیست؟ من برای‌تان می‌گویم؛ پرنده دوست واقعیِ ما است. چرا؟ چون این پرنده است که…

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “دوست ما کیست؟”