رودک شجاع

رودک که ما به نامِ «گور کاوَک» می‌شناسیم، موجود بسیار کم‌رو و کم‌جرأتی است. او حتا از سایه‌ی خود هم هراس دارد و از رویارویی با سایر حیوانات می‌ترسد.


$5.00


PreviewAdd to cart

SKU: ACKU-00019

Description

رودک که ما به نامِ «گور کاوَک» می‌شناسیم، موجود بسیار کم‌رو و کم‌جرأتی است. او حتا از سایه‌ی خود هم هراس دارد و از رویارویی با سایر حیوانات می‌ترسد. سرانجام روزی فرا می‌رسد که این رودکِ قصه‌ی ما تصمیم می‌گیرد تا …

 

 

 

رودک شجاع

نویسنده: کاترین وهریز

نقاش: رسا وهریز

ترجمه: حضرت وهریز

ناشر: مرکز معلوما افغانستان

از مجموعه کتاب‌های  گهواره

۱۳۹۷:سال نشر

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “رودک شجاع”