رُمان سوله او طبیعت

داستان صلح و طبيعت (سوله او طبيعت)، داستان زيبايیست كه  نيازواقعی مردم را به صلح نشان می‌دهد. اين داستان از تخيل عالى برخوردار است. هر شخصیت این رمان نماينده‌گى از شخصيت‌شان می‌کنند، بدين معنى كه انتخاب نام­ها براى هر كركتر داستان زيباست.PreviewRead more

SKU: ACKU-0007

Description

داستان صلح و طبيعت (سوله او طبيعت)، داستان زيبايیست كه  نيازواقعی مردم را به صلح نشان می‌دهد. اين داستان از تخيل عالى برخوردار است. هر شخصیت این رمان نماينده‌گى از شخصيت‌شان می‌کنند، بدين معنى كه انتخاب نام­ها براى هر كركتر داستان زيباست. در داستان صلح و طبيعت، ارتباط مستقيم صلح را با طبيعت به صورت قشنگى به تصوير کشیده است و گره‌هاى داستان، خواننده را تا پایان با خود می‌برد. تپیدن پرنده‌هاى زخمى و اسير در قفس كه با شنيدن آواز زنگ‌هاى كبوتران، آرامش‌شان را دوباره مى‌يابند. تشبيه خيلى عالى است! در مجموع نويسنده زحمات بیشتری را در نوشتن و تخيلات آن به كار برده است. داستان “سوله او طبيعت” نمايان‌گر آرزوی واقعى مردم به صلح، هم‌ديگرپذيرى و اتحاد است. موفقيت‌هاى بیشتر نويسنده را در رُمان‌هاى بعدى خواهانم.

Additional information

عنوان

سوله او طبیعت

نویسنده

نعیمه غنی

ناشر

مرکز معلومات افغانستان

سال نشر

1397

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “رُمان سوله او طبیعت”