ریاضی آسان (Easy Math)

«ریاضی آسان» نام کتابی است که مفاهیم ابتدایی حسابی و عددی ریاضی به زبان ساده به صورت تصویری برای کودکان و نو آموزان بیان کرده است.
در این کتاب مفاهیم ریاضی، اعداد، عملیه‌های جمع، تفریق، تقسیم و… با استفاده از رسم‌ها واشکال به شیوه‌ی داستانی و تصویری بر اساس فعالیت‌های زندگی روزانه‌ی مردم به زبان ساده بیان شده اند.
پیام‌ها، رسم‌های عددی و حسابیی که در این کتاب آمده اند برای مردمی که به کار تجارت، باغداری و دیگر حرفه‌ها مصروف اند، بسیار مفید و آموزنده است. خواندن این کتاب ترس از ریاضی را برطرف می‌سازد.
این کتاب به گونه ای تهیه و تدوین شده که ریاضی را به سرگرمی تبدیل کرده است. بخصوص کودکان دوره‌ی ابتدایی نیز می‌توانند از این کتاب استفاده کنند. این کتاب به زبان پشتو و فارسی در دسترس است.


$5.00


PreviewAdd to cart

SKU: ACKU-0010

Description

«ریاضی آسان» نام کتابی است که مفاهیم ابتدایی حسابی و عددی ریاضی به زبان ساده به صورت تصویری برای کودکان و نو آموزان بیان کرده است.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ریاضی آسان (Easy Math)”