ماجرای حرفِ گم‌شده

حرف‌های «ق» و «ب» بسیار ناراحت‌اند؛ چون یکی از دوستان خود را گم‌کرده‌اند و حالا در کنارِ یک‌دیگر هیچ معنایی ندارند.


$5.00


PreviewAdd to cart

SKU: ACKU-00020

Description

حرف‌های «ق» و «ب» بسیار ناراحت‌اند؛ چون یکی از دوستان خود را گم‌کرده‌اند و حالا در کنارِ یک‌دیگر هیچ معنایی ندارند. شما چه فکر می‌کنید؟ اگر این دو حرف را کنارِ هم‌دیگر بگذاریم،  چیزی غیر از «قب» یا «بق» به وجود نمی‌آید. این‌جاست که دوستِ دیرین‌شان قلم وارد قصه‌ی ما می‌شود و …

 

 

 مشخصات

ماجرای حرفِ گم‌شده

نویسنده: حضرت وهریز

نقاش: نوروزی

از مجموعه کتاب‌های گهواره

ناشر: مرکز معلومات افغانستان

۱۳۹۷:سال نشر

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ماجرای حرفِ گم‌شده”