ما به قریه خود بر می‌گردیم

داستانی که در این کتاب آمده برای جوانان و نوجوانان مناسب است. نویسنده زندگی  مردم قریه ای را به تصویر می کشد که در صلح و آرامش زندگی می‌کنند.


$5.00


PreviewAdd to cart

SKU: ACKU-0016

Description

داستانی که در این کتاب آمده مناسب جوانان و نوجوانان است. نویسنده زندگی  مردم قریه ای را به تصویر می کشد که در صلح و آرامش زندگی می‌کنند. کودکان به مکتب می‌روند ولی پس از چندی افراد نقاب پوش مسلح در قریه پیدا می‌شوند. مکتب بسته می‌شود. مردم قریه از ترس جنگ فرار می‌کنند. در نتیجه تلاش مردم و بزرگان قریه، مشکلات حل می شوند. کودکانی از مکتب محروم شدند دوباره پس از بازگشت به قریه دوباره به مکتب می‌روند.

مشخصات کتاب

ما به قریه خود بر می‌گردیم

نویسنده: محمدبشیردودیال

ناشر: مرکز معلومات افغانستان

سال نشر:۱۳۹۷

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ما به قریه خود بر می‌گردیم”