چگونه رسامی کنیم

آموزش هنر بویژه هنر رسامی، نقش اساسی در پرورش فکری کودکان و نو جوانان دارد. شاگردان با فراگیری مهارت‌های هنری می‌توانند احساسات و تخیلات هنری خود را بروز دهند. رنگ، خط و شکل‌های هندسی از جمله ابزار مهمی اند که خلاقیت ذهنی کودکان را افزایش میدهند.


$5.00


PreviewAdd to cart

SKU: ACKU-0023

Description

آموزش هنر بویژه هنر رسامی، نقش اساسی در پرورش فکری کودکان و نو جوانان دارد. شاگردان با فراگیری مهارت‌های هنری می‌توانند احساسات و تخیلات هنری خود را بروز دهند. رنگ، خط و شکل‌های هندسی از جمله ابزار مهمی اند که خلاقیت ذهنی کودکان را افزایش میدهند.

« چگونه رسامی کنیم» به زبان ساده و کاربردی به کودکان و اولیای شاگردان- شیوه‌ها و روش‌های  رسامی با پنسیل را آموزش میدهد.

چگونه رسامی کنیم

نویسنده: ناصرتیموری

ناشر: مرکز معلومات افغانستان

سال نشر: ۱۳۹۷

قیمت: ۵ دالر

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “چگونه رسامی کنیم”